Integritetspolicy

För Vasa Bouppteckning & Begravning AB, organisationsnummer 559282-8601, är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all typ av information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ som är i livet. En personuppgift kan vara namn, adress och personnummer. Även foton på personer klassas som personuppgifter. En digitalt lagrad ljudinspelning kan räknas som en personuppgift, även om inga namn nämns i inspelningen.

Nedan finns exempel på personuppgifter:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • ID-kortnummer
 • IP-adress
 • Fotografi av dig
 • En privatägd bils registreringsnummer, då numret kan kopplas till en enskild person

Nedan finns exempel som inte räknas som personuppgifter:

 • Organisationsnummer (så länge det inte är en enskild firma)
 • E-postadresser som till exempel info@vasabegravning.se
 • Behandling av personuppgifter om avlidna personer omfattas inte av dataskyddsförordningen

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgifter som vi behandlar

Vi behandlar personuppgifter som lämnas av beställare med det primära syftet att genomföra uppdraget. Personuppgifterna behandlas till dess att planering och uppdraget i helhet är slutfört. Dina personuppgifter sparas med syftet att kunna kontakta dig och fakturera begravningsuppdraget. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till berörda parter som till exempel församlingar, cateringfirmor och florister. Efter det att ändamålet är uppfyllt, eller för att fullgöra de rättsliga skyldigheter behandlingen kan medföra, tas personuppgifterna bort.

Personuppgifter till tredje part

Vasa Bouppteckning & Begravning kommer aldrig att lämna ut eller sälja dina personuppgifter till oberörda tredjeparter. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till berörda tredjeparter, som till exempel församlingar, i syfte att slutföra det beställda uppdraget.

Insamling och behandling vid kontakt

Vid kontakt om pågående eller nya uppdrag samlar vi in personuppgifter som namn, telefonnummer och e-postadress i syfte att kunna kontakta beställaren. Vid enstaka frågor från en person som inte kopplas till ett ärende sparar vi inte dennes personuppgifter.

Kontaktformulär

Vid kontakt genom kontaktformulär behandlar vi personuppgifter som namn, e-postadress och telefonnummer. Dessa personuppgifter behandlas med det primära syftet att kontakta beställaren. Om syftet med kontakten inte är angående ett nytt eller befintligt ärende sparar vi inte personuppgifterna längre än nödvändigt. Behandlingen av dessa personuppgifter accepteras vid varje enskilt tillfälle genom att kryssa i en checkruta vid kontakt genom kontaktformulär.

Anmälan till begravning eller minnesstund

Vid anmälningar till begravning eller minnesstund via telefon, e-post eller hemsida sparas personuppgifter som till exempel specialkost och namn i syfte att kunna informera cateringfirman eller beställaren om gäster och kost. Personuppgifter som namn på gäster kan komma att sparas i syfte att kunna skicka tackkort, om så önskas av beställaren. Personuppgifterna sparas aldrig längre än nödvändigt.

Minnesrummet

Efter det att en dödsannons, tackannons eller minnesannons publicerats i en tidning skapas också en digital minnessida för den avlidna. Att medverka i minnesrummet är helt frivilligt och anhöriga kan när som helst ta bort minnessidan samt hälsningar, dödsannonser och andra uppgifter som minnessidan innehåller.

Cookies

Vår webbplats använder cookies i syfte att förbättra användarens upplevelse. Läs mer om vår cookiepolicy Integritetspolicyn kan komma att ändras och du hittar alltid den uppdaterade version här. Har du frågor, eventuella klagomål eller vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss enligt uppgifterna nedan.

Kontaktuppgifter

Vasa Bouppteckning & Begravning AB
Bergmansgången 3, 431 30 Mölndal
Telefonnummer: 031-711 84 00
E-postadress: info@vasabegravning.se
För att läsa mer om personuppgifter och integritetsskydd rekommenderar vi att besöka IMY – Integritetsmyndigheten.

Vad är minnesrummet?

Minnesrummet ger dig möjligheten att hedra en bortgången person genom att tända ett ljus och skriva en hälsning. Minnesrummet kommer för alltid vara öppet och du kan när som helst återkomma för att skriva en ny hälsning. Anhöriga kan logga in på minnessidan med nyckeln ni tilldelats av begravningsbyrån.

Behöver du hjälp?

På annonskorrekturet ni får av oss kommer det att finnas en nyckel som kan användas för att logga in på minnessidan. Ni kan därefter administrera minnessidan och stänga av olika funktioner som till exempel Tänd ett ljus, om så önskas.

Om ni skulle ha problem med inloggning, vänligen kontakta oss så hjälper vi er. Om ni skulle tappa bort nyckeln så får ni helt enkelt en ny av oss. Vi har alltid möjlighet att göra ändringar på en minnessida, om en akut ändring önskas.

För att ändra/ta bort en bild gör du på följande sätt:

Logga in – Min sida – Gå till rummet du administrerar – Min sida.

Du kan där ändra eller ta bort bilder, samt göra andra ändringar om så önskas.

Det kan vara svårt att sammanfatta ett helt liv fullt av minnen i endast ett fåtal meningar. Vi har skrivit ett inlägg med några exempel på hur en sista hälsning kan se ut. Känn dig fri att välja ut en eller flera meningar som du tycker passar bäst in på er relation. Kom ihåg att du är välkommen tillbaka för att skriva ytterligare en hälsning precis när du vill, för alltid.