Präst & Borgerlig officiant

En officiant kallas den som leder begravningsceremonin. Beroende på vilken typ av begravningsceremoni finns det olika typer av officianter.

Begravning enligt Svenska kyrkans ordning

Vid kyrkliga begravningsceremonier är officianten en präst. En förutsättning för att en kyrklig begravning skall kunna äga rum är att den avlidne var medlem i Svenska kyrkan. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är både präst och lokal kostnadsfritt.

Hur går det till?

Begravningsbyrån hjälper dig att planera begravningen samt boka kyrka eller kapell. Därmed bokas också en präst som sedan kommer att höra av sig till er anhöriga för att boka ett möte. Syftet med mötet är att prata mer och lära känna den avlidne. Prästen skriver ett så kallat griftetal om den avlidnes uppväxt, familjeliv, yrkesliv, personlighet och fritidsintressen, som sedan utformar begravningsceremonin till en minnesvärd stund.

Borgerliga begravningar

Vid borgerliga begravningsceremonier kallas den som leder ceremonin för en borgerlig officiant. Till skillnad från en präst så bekostas alltid den borgerliga officianten av dödsboet.

Vem kan vara borgerlig officiant?

Vem som helst kan vara en borgerlig officiant. Officianten kan vara en anhörig, släkting eller vän, men vanligast är att en professionell borgerlig officiant hyres in av begravningsbyrån.

Hur går det till?

Om en borgerlig officiant hyres in av begravningsbyrån är förberedelserna inför ceremonin snarlika. Den borgerliga officianten bokar ett möte med de anhöriga för att lära känna den avlidne. Vid ceremonin håller officianten ett tal om den avlidnes uppväxt, familjeliv, yrkesliv, personlighet och fritidsintressen. Vid borgerliga begravningar så finns det större frihet om hur begravningen skall utformas. De anhöriga väljer till exempel själva ordningen på ceremonin, om officianten skall tala om livet efter döden eller andra önskemål om hur ceremonin skall utformas.

Vill du läsa mer?

Fler inlägg

Efter ett dödsfall

Checklista vid dödsfall

Vid ett dödsfall finns det mycket att tänka på. Vi har sammanfört en lista som vägleder dig till vad som behöver göras.

Läs mer
Gravskick

Gravskick

Gravskick betyder sättet att begrava en avliden. Vi har sammanfört en lista för att enkelt kunna se skillnader och jämföra de olika gravskicken.

Läs mer
Planering

Inför mötet

Att förlora en närstående kan kännas tungt och nästan förlamande. Det finns mycket som måste tänkas på och allt kan kännas överväldigande. Vi har sammanfört en lista över saker som du själv gärna får fundera över innan vårt första personliga möte.

Läs mer

Vad är minnesrummet?

Minnesrummet ger dig möjligheten att hedra en bortgången person genom att tända ett ljus och skriva en hälsning. Minnesrummet kommer för alltid vara öppet och du kan när som helst återkomma för att skriva en ny hälsning. Anhöriga kan logga in på minnessidan med nyckeln ni tilldelats av begravningsbyrån.

Behöver du hjälp?

På annonskorrekturet ni får av oss kommer det att finnas en nyckel som kan användas för att logga in på minnessidan. Ni kan därefter administrera minnessidan och stänga av olika funktioner som till exempel Tänd ett ljus, om så önskas.

Om ni skulle ha problem med inloggning, vänligen kontakta oss så hjälper vi er. Om ni skulle tappa bort nyckeln så får ni helt enkelt en ny av oss. Vi har alltid möjlighet att göra ändringar på en minnessida, om en akut ändring önskas.

För att ändra/ta bort en bild gör du på följande sätt:

Logga in – Min sida – Gå till rummet du administrerar – Min sida.

Du kan där ändra eller ta bort bilder, samt göra andra ändringar om så önskas.

Det kan vara svårt att sammanfatta ett helt liv fullt av minnen i endast ett fåtal meningar. Vi har skrivit ett inlägg med några exempel på hur en sista hälsning kan se ut. Känn dig fri att välja ut en eller flera meningar som du tycker passar bäst in på er relation. Kom ihåg att du är välkommen tillbaka för att skriva ytterligare en hälsning precis när du vill, för alltid.