Gravskick

Gravskick betyder sättet att begrava en avliden. Det finns många olika typer av gravskick och det kan vara svårt förstå skillnaden mellan dem. Nedan har vi sammanfört en lista för att enkelt kunna se skillnader och jämföra de olika gravskicken.

Askgravlund

Vid gravsättning i askgravlund är anhöriga välkomna att närvara. Anhöriga kan själva bestämma om en namnplakett skall sättas upp. En eventuell namnplakett sätts upp på en gemensam tavla och sitter vanligtvis kvar i 25 år. Askgravlunden är ett mindre anonymt alternativ till minneslunden.

 • Enskilda gravplatser markeras inte
 • Utsmyckningar får förekomma på en utsedd utsmyckningsplats
 • Anhöriga är välkomna att medverka vid gravsättning
 • En namnplakett på en gemensam tavla är tillåtet och valfritt
 • Askan gravsätts löst, i en tygpåse eller i en förgänglig urna

Askgravplats

Till skillnad från en askgravlund så märks enskilda gravar ut, vanligtvis på en mindre liggande gravsten och namnplatta. Anhöriga måste utse ett ombud som senare tillsammans med kyrkogårdsförvaltningen beslutar om vilka andra personer som får gravsättas i askgravplatsen.

 • Enskilda gravplatser markeras med namn
 • Utsmyckningar får förekomma på en utsedd utsmyckningsplats
 • Anhöriga är välkomna att medverka vid gravsättning
 • Graven är utformad som en traditionell urngrav
 • Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för omskötsel
 • Askan gravsätts löst, i en tygpåse eller i en förgänglig urna

Minneslund

Minneslund är ett helt anonymt gravskick och inga namn märks ut. Anhöriga får inte heller medverka vid gravsättningen. Oftast gravsätts askan genom att askan grävs ned i jorden, men i vissa fall sprids askan. Ett mindre anonymt alternativ till minneslund är askgravlund.

 • Gravplatser markeras inte och inga namn sätts upp
 • Utsmyckningar får förekomma på en utsedd utsmyckningsplats
 • Anhöriga är inte tillåtna att medverka vid gravsättning
 • Askan grävs ned eller sprids i minneslunden
 • Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för omskötsel

Urngrav

En urngrav är en traditionell grav avsedd för urnor. Gravplatsen är normalt sett 1m² stor och graven rymmer 4–9 urnor eller askor.

 • Gravsten eller kors är tillåtet
 • Utsmyckning och plantering är tillåtet
 • Anhöriga är välkomna att medverka vid gravsättning
 • Gravrättsinnehavaren ansvarar för omskötsel samt för vilka som får gravsättas i graven
 • Gravrätt i 25 år som kan förnyas i intervaller om 15 år
 • Valmöjlighet mellan gravanordning och rabatt, endast rabatt eller endast gräs på graven

Kistgrav

En kistgrav är en traditionell grav avsedd för kistor. Gravplatsen är normalt sett 3m² stor och rymmer mellan 2–3 kistor på djupet.

 • Gravsten eller kors är tillåtet
 • Utsmyckning och plantering är tillåtet
 • Anhöriga är välkomna att medverka vid gravsättning
 • Gravrättsinnehavaren ansvarar för omskötsel samt för vilka som får gravsättas i graven
 • Gravrätt i 25 år som kan förnyas i intervaller om 15 år

Spridning

Spridning innebär att askan sprids över hav eller land.

 • Tillstånds från Länsstyrelsen krävs
 • Anhöriga är välkomna att medverka vid spridningen
 • En sjösättningsurna krävs vid spridning över vatten
 • Askan får spridas över vatten minst 300 meter från land
 • Askan får spridas över land minst 300 meter från bebyggelse
 • Spridning skall ske senast 1 år från kremationsdagen
Vill du läsa mer?

Fler inlägg

Efter ett dödsfall

Checklista vid dödsfall

Vid ett dödsfall finns det mycket att tänka på. Vi har sammanfört en lista som vägleder dig till vad som behöver göras.

Läs mer
Gravskick

Gravskick

Gravskick betyder sättet att begrava en avliden. Vi har sammanfört en lista för att enkelt kunna se skillnader och jämföra de olika gravskicken.

Läs mer
Planering

Inför mötet

Att förlora en närstående kan kännas tungt och nästan förlamande. Det finns mycket som måste tänkas på och allt kan kännas överväldigande. Vi har sammanfört en lista över saker som du själv gärna får fundera över innan vårt första personliga möte.

Läs mer

Vad är minnesrummet?

Minnesrummet ger dig möjligheten att hedra en bortgången person genom att tända ett ljus och skriva en hälsning. Minnesrummet kommer för alltid vara öppet och du kan när som helst återkomma för att skriva en ny hälsning. Anhöriga kan logga in på minnessidan med nyckeln ni tilldelats av begravningsbyrån.

Behöver du hjälp?

På annonskorrekturet ni får av oss kommer det att finnas en nyckel som kan användas för att logga in på minnessidan. Ni kan därefter administrera minnessidan och stänga av olika funktioner som till exempel Tänd ett ljus, om så önskas.

Om ni skulle ha problem med inloggning, vänligen kontakta oss så hjälper vi er. Om ni skulle tappa bort nyckeln så får ni helt enkelt en ny av oss. Vi har alltid möjlighet att göra ändringar på en minnessida, om en akut ändring önskas.

För att ändra/ta bort en bild gör du på följande sätt:

Logga in – Min sida – Gå till rummet du administrerar – Min sida.

Du kan där ändra eller ta bort bilder, samt göra andra ändringar om så önskas.

Det kan vara svårt att sammanfatta ett helt liv fullt av minnen i endast ett fåtal meningar. Vi har skrivit ett inlägg med några exempel på hur en sista hälsning kan se ut. Känn dig fri att välja ut en eller flera meningar som du tycker passar bäst in på er relation. Kom ihåg att du är välkommen tillbaka för att skriva ytterligare en hälsning precis när du vill, för alltid.